Whitiora

by Maisey Rika

/
  • Streaming + Download

    Includes unlimited streaming via the free Bandcamp app, plus high-quality download in MP3, FLAC and more.

      $16 USD  or more

     

1.
2.
3.
4.
5.
02:36
6.
7.
8.
02:49
9.
03:40
10.
11.

about

Maisey Rika's 3rd studio album "Whitiora" is a full Te reo (Maori) album with 11 tracks. Maisey Rika has developed her craft further as an outstanding singer-songwriter with much success since her first solo release in 2009. Whitiora includes "Tangaroa Whakamautai", the first single of the album, which takes you on a journey into the ocean and Maori legend.

Other tracks include "Ruaimoko" ft Anika Moa, which is a haunting reference to the 2011 Christchurch earthquake, mixed delicately with a string quartet. Maisey worked with a wide range of Maori songwriters to collaborate and create some angelic, original pieces.

Whitiora has a natural organic sound bed. Michael Barker (John Butler Trio) provides a wide variety of creative percussion on the majority of the album, also Joel Haines returns with his high quality guitar work. Together with Maisey's outstanding voice, demeanor and timing, Whitiora is a treat for your ears.

credits

released September 28, 2012

tags

license

all rights reserved

about

Maisey Rika New Zealand

Maori singer/songwriter Maisey Rika, has one of Aotearoa's most impressive lead vocal style, fused with her honest and thought invoking messages.

Some have described her sound similar to Tracey Chapman or Sade, with a splash of India Arie. Her spine tingling vocals and fusion of English and Maori (Te Reo) lyrics is capturing the hearts of soul seekers both in New Zealand and abroad.
... more

contact / help

Contact Maisey Rika

Streaming and
Download help

Shipping and returns

Track Name: Karakia Tīmatanga
Whakataka te hau ki te uru
Whakataka te hau ki te tonga
Kia mākinakina ki uta
Kia mātaratara ki tai
E hī ake ana te atakura
He tio, he huka, he hauhū
Tihei Mauri Ora!

Get ready for the westerly
Be prepared for the southerly
It will be icy cold inland
And icy cold on shore
May dawn rise red-tipped
On ice, on snow, on frost
The sneeze of life
Track Name: Tangaroa Whakamautai
e ararau o Tangaroa
E rere ki te papaurunui
(x3)

Tahora nui ātea
Te manawa o te moana
Te mauri o Tangaroa
Tangaroa whakamautai
Tangaroa whakamautai

Tūtara Kauika
He poutiriao
Te wai o Tangaroa
Te wai o Tangaroa

Te tangi a te tohorā
He tohu nō aituā
Te mau a Tangaroa
Te mau a Tangaroa

He kaitiaki
He taonga
He tipua
He ariki
He taniwha
He tipua
He kaitiaki
He taonga
He tipua
Tangaroa whakamautai

Nā Maisey Rika i whakapākehātia.
English translation by Maisey Rika

The various waterways of Tangaroa
Flow back into its voluminous source
(x3)

The vast expanse
The heart of the ocean
The life-force of Tangaroa
Tangaroa commander of the tides

A pod of whales (or in reference to Tūtara Kauika the historical whale guardian ancestor)
A supernatural phenomenon
Evolving from the waters of Tangaroa
The waters of Tangaroa

The cry of the whale
Signals a warning
The power of Tangaroa
The power of Tangaroa
Tangaroa commander of the tides

A guardian
A precious treasure
A strange / supernatural being
A god
Of the ancient prehistoric realm
A guardian
A precious treasure
A strange / supernatural being
Tangaroa commander of the tides.
Track Name: Haumanu (ft Tama Waipara)
Taku tūātea ka whati i te āheu
Papaki tū ana ngā tai ki te Onetapu
O Motunamata
(x2)
I hea au
I te uranga mai
O te ahi papakura

Hōmai te waiora,
Haumanu, hauora
Kia manawatītī
(x2)

He manapou, he manatawa, he manawa whenua
He oranga-ā-nuku, he oranga-ā-rangi e
(x2)
Mā te hau tāwaho
E pupuhi mai nei
He hōmai aroha

Taku tūātea… (x4)

Nā Tuirina Wehi, Paora Teka, Wharekōtua Hare, Rangihurihia McDonald, Betty Brown, rātou ko Harawira Savage i whakapākehātia. English translation by Tuirina Wehi, Paora Teka, Wharekōtua Hare, Rangihurihia McDonald, Betty Brown and Harawira Savage.

The crest of my wave broken by the southerly winds of no bounds
Crashing on the sacred sands of the future
(x2)
Consumed by the struggle to live
I was blinded and did not see your
(Mother Earth) warning signs

Therefore provide sustenance to the world
Revitalize to a full enduring health

The life essence that wells up from the heart of the land
To rejuvenate Heaven and Earth
(x2)
With the breeze that blows hither carrying love

The crest of my wave…(x4)
Track Name: Pōmārie (ft Hairini Rika-Hill)
Pōmārie (x4)

Pōmārie waewae mā
Te mihi nui mōu
Te harihari i ahau i tēnei rā
Ka mihi mai hei tokotoko waewae i aku turi
Te whakataka nei
Te pekepeke te mahi, āpōpō

Kei amuamu mai e puku
Me waiho mō āpōpō
Kia tau ngāwari koe
Whakaeaea mai e poho e
Taihoa mai e ringa mā
Me moe tahi tātou
Taihoa mai e ringa mā
Ko au e oho tonu nei

Te whakataka nei te pekepeke te mahi
Apōpō...

Nā Maisey Rika i whakamārama pākehātia. English interpretation by Maisey Rika.

This song is a lullaby about a relationship between a mother and her unborn baby, whilst still in the womb. It describes the excitement, the delights, the exasperations and dismays of an expectant mother (or pregnancy). The words also describe how the baby responds to the mother’s voice and touch via movement and through familiarisation settles to rest in contentment.
Track Name: Pūmau Tonu
Tiaho mai rā te marama, i te pō
Kanapa ana te ngākau, e ipo
Tīrama ana ngā whetū, i te pō
Mōu nei anō kua hēmanawa, e ipo
Māku koe e awhi e, i te pō
Māku koe e whai ake, e ipo
Kia noho pūmau tonu, i te pō
Kia pūmau tō mau, e ipo

I te ata pō
Noho pōuri
Ngā rau mahara e piritata ana tāua
Te aroha
Te oranga
Tono atu, hoki mai
Pai mutunga

Tiaho mai rā te marama, i te pō
Kanapa ana te ngākau, e ipo

Nā Maisey Rika i whakapākehātia.
English translation by Maisey Rika

The moon glows, at night
And so my heart is cheerful, my love
The stars sparkle, at night
Again you leave me breathless, my love
I will be your comfort, at night
I will follow you wherever, my love
Be mine forever, at night
Forever be mine, my love

At first light
I lay sorrowful
With the countless memories of us together
Of love
Of life
I claim our fate
Happy forever

The moon glows, at night
And so my heart is cheerful, my love…
Track Name: Ruaimoko (ft Anika Moa)
Rū nui, rū roa
Riu nui, riu roa
Rua nui, rua roa
Te rū i riu
Te rū i te rua
Te rū i mokotia
Te riu i mokotia
Te rua i mokotia
Ruaimoko, Ruaimoko, Ruaimoko

Ka tanuku koa te tihi o Aorangi, ka tanuku
E rere rā taki atu taki mai ngā wai o Waitaki, e rere rā
E rere rā taki mai ngā waipuke i aku kamo, e rere rā

Aku kura ki te hau
Nāku i tiki i te pōuriuri
I te pō tangotango
I a Hinemanuhiri, i a Ruaimoko
E tuki rā i te whēnua

Nā Te Kāhautu Maxwell i whakapākehātia.English translation by Te Kāhautu Maxwell

Causing earthquakes
Creating valleys
Creating caverns
Earthquakes creating valleys
Earthquakes creating caverns
The earthquake that tattooed the land
The valleys that tattooed the land
The caverns that tattooed the land
Ruaimoko God of earthquakes tattooer of the land

The summit of Aorangi has collapsed, has fallen
The waters of the Waitaki ebb and flow, likewise the tears of my eyes well fourth

The loved ones that I seek out in the darkest night
The never ending night of Hinemanuhiri
And where Ruaimoko resides whom shakes the land violently
Track Name: Te Ruatekau-mā-waru
Tiaho mai rā te marama
He māramatanga rā e
Te Hokowhitu-Toa-a-Tūmatauenga
Te Ruatekau-mā-waru e
(x2)

Kua takitahi ngā whetū o te kāhui o Matariki
I houa he pō au, whiti ana te rā
He rongomau, he maungārongo ki te whenua

Taku Rātā tūtahi
Taku whakatiketike
Taku whakamarumaru e
(x2)

I tautokotia te karanga o Ingarangi
Te tūwatawata mo te Iwi e
I kauparetia atu te kino
Me whakamanawa mai
Hau tonu tō rongotoa
Me whakamanawa mai
Hau tonu tō rongotoa

Hau tonu tō rongotoa x4
Nā Te Kāhautu Maxwell i whakapākehātia.
English translation by Te Kāhautu Maxwell.

Shine moon brightly
Upon the remnants of Te Hokowhitu-Toa-a-Tūmatauenga
The 28th Maori Battalion
(x2)

The cluster of Pleiades is now few
Entering a night of peace
The sun still shines
Peace, a long standing peace prevails over the land

My solitary Rātā tree
My venerated
My guardians
(x2)

You tended the call of mother England
As a palisade for the tribes
Let your courage revive
Your bravery continue to be boasted
Let your courage revive
Your bravery continue to be boasted

Your bravery continue to be boasted (x4)
Track Name: Ohomairangi
Māturuturu ana ō roimata
Ohomairangi e
Ki runga i ahau
E oho ake ai
I taku moe, e moe, e moe
Kore kiko
I taku moe, e moe, e moe
Pēhi wairua

Kia noho ake au
I tōku maunga
Titiro ki raro
Ki Rotorua-nui-ā-Kahu e

Whakawhanaunga ake ai
I a tātou he rongo aroha
O te Iwi, o te Iwi
O te waka nei, o te waka nei
O Te Arawa e, o Te Arawa e

O te Iwi, o te Iwi
O te waka nei, o te waka nei
O Te Arawa e, o Te Arawa e
E Ohomairangi e, e Ohomairangi e
O Te Arawa e, o Te Arawa e
E Ohomairangi e


Nā Leo Rika rāua ko Maisey Rika i whakamāramatia. English interpretation by Leo Rika and Maisey Rika.

This is a lament or love song in recognition of those who have passed on, for those who are still with us and for those generations yet to come.
Track Name: Te Aroha
Te aroha i te ata
Tēnā whakarongo mai
Ki ahau
Whai au ki uta
Whaiā te oranga
Noho pūmau mō ake

Rikoriko kahukura whiti mai
Oho ake au pātuki tonu te ngākau
E te tau huri mai ki ahau

Auē, e ipo huri mai
Matemate au i te aroha
Mōu e te tau
Auē, minamina i te pō
Matemate au i te aroha
Mōu e te tau

Te manako
I te ata
Kia awhi atu
Tau awhi mai
Ka rongohia koe
Tō ūpoko
Ki tōku uma
Tau ai
Nā Anika Moa i whakapākehātia.
English translation by Anika Moa

I love you
In the morning
I need to tell you
Right now
If I’m walking forward with you
You need to realize
That you need me
Please be sure

All I see is glitter and gold
I feel alive my heart is out of control
Oh I really need to be with you

Baby wont you see me anymore
And I will do it do it do it till you love me again
Baby all I want is you tonight
And we can do it do it do it till you love me again

I need you
In the morning
If there’s a light on
Hold me close
And I need to kiss you
Feel your body
Rest your head
On my heart
Track Name: Whitiora (ft Majic Paora, Ngatapa Black, Sidney Diamond, Ruia Aperahama)
E hoki ki tō maunga kia pūrea
E ngā hau o Tāwhirimātea
Ko Ranginui e tū nei
E takoto koe Papa
Ōu tamariki
Kia tau te aroha

Waiatatia te reo
Me ōna tikanga
Waiatatia te mana Tāne
Mana Wahine
Waiatatia ngā mokopuna
O te Ao hou
Hui kotahi
Hui katoa
Hui tonu rā

E whiti e te rā
Ngā whetū pīata
Whitiora e kanapa
E tīrama ana
Inā taumarutia te ao e te āwha
Whitiora e kanapa
E tīrama ana

Hangaia tōku waka
Hangaia mai anō
Hangaia mā te rātā
He taonga tuku nā Tāne
Ko au te awa, ko te awa ko ahau
Whenua, ora
Kia kotahi rā

Ei,Tākina atu ko te kawa nui
Ko te kawa roa
Ko te kawa tihei, tihei ngahuru mā ono
Hei whakawairea i tēnei whakaminenga
Oi e kia whakapūāki rangi kia wewerangi
Ki te rito o Rehua
Hūkere, hūkere ki a ihi
Ko te rite, ko te rite
Kia rite te rerenga o te hoe
Ko te hoe nā wai
Ko te waka nā wai
Tāpatupatua ka tapu te moana nui e

United we all stand
Divided we all plummet
When problems arise
Together we’ll overcome it
Understand that it’s easier
To rise above whatever
When the support is there for you
And yo we here for you
Hope for the best
But for the worst prepare for it
Use that thing inside your head
And keep it clear for it
Necessary to, in this day and age
If you wanna shine tomorrow
Gotta put in work today, let’s go
Inā taumarutia te ao e te āwha
Whitiora e kanapa, e tirama ana

Nā Maisey i whakapākehātia.
English translation by Maisey Rika

Upon my mountain
I close my eyes
I feel the wind blow
Me back to life and
To you sky father
To mother earth
And all your children
We ask for peace
We ask for love

In every people
There’s a language
There’s a culture
In every woman
Every man
Is a teacher
In every child
In every land is our future
We stand for one
We stand for all
We stand together
We are the sun
We are the stars at night
We are the one
Release your light
And when the storm clouds over
Hold on tight
We are the one
Release your light ohh

Fashion my waka
With my own hand
Make it with a rāta
He taonga tuku nā Tāne (Gifts handed down from Tāne)
Follow the river
Throughout the land
Unite our people
Forever we will stand

Rap 1, by Ruia Aperahama
Rap 2, by Young Sid

And when the storm clouds over
Hold on tight
We are the one
Release your light